top of page
Stöcker (1063)
Lat: Trachurus Trachurus

TR: Istavrit
ENG: Horse Mackarel
ESP: Jurel / Makarella
IT: Suro
FR: Cinchard / Maquereau

Stöcker (1063)

Artikelnummer: 1063
  • Details:

    Produktionsmethode: Seefisch

    Fanggebiet / Herkunft: FAO 37.1 / 37.2 / 37.3 / Spanien

    Fangmethode: Schleppnetze

    Verpackungseinheit: 6 kg

bottom of page